Gyakran Ismételt Kérdések

Kire nézve kötelező?

A kötelezettség a nagyvállalatokra vonatkozik. 50 millió € bevétel feletti, vagy 250 főt foglalkoztató vállalkozást érint. Kiemelt részlet a tv. tervezetből:
“E törvény a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló 2003/361/EK Bizottsági ajánlásban foglaltakkal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Ennek megfelelően nagyvállalatnak az a vállalkozás minősül, amely 250 főnél több személyt foglalkoztat, vagy amelynek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege a 43 millió eurót. A nagyvállalati státusz megállapításakor figyelembe kell venni a partner- és kapcsolódó vállalkozások előzőek szerinti adatait is, ami annyit tesz, hogy a vonatkozó értékeket hozzá kell adni a vállalkozás adott értékeihez.”
Ha a cég valamelyik feltételt teljesíti, akkor érintett.

Hol tart a magyar jogalkotás ebben az ügyben?

A tv. jelenleg beadásra/beterjesztésre került a tv.hozás elé (ld. NFM honlapját), így elméletileg rövidesen megjelenik. Az energia audit, vagy a EIR bevezetés határideje 2015.12.05., de még ehhez számítottan egy évig nem büntetnek. Erről az átmeneti rendelkezések szól:
“A nagyvállalatnak a kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5-ig kell elvégeztetnie. ….
A Hivatal 2016. december 31-ig nem állapít meg bírságot az energetikai auditálási kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt.”